• α-type alumina

aluminijev oksid α

Visokotemperaturno žgani prah aluminijevega oksida se kalcinira v kristalni produkt alfa tipa aluminijevega oksida pri ustrezni temperaturi;žgano s kalcinirano glinico tipa α kot surovina, proizvedeno s krogličnim mletjem Aluminijev fini prah.Visokotemperaturno žgani prah aluminijevega oksida ima visoko tališče, odlično mehansko trdnost, trdoto, visoko upornost in toplotno prevodnost.Lahko se široko uporablja v elektronski opremi, strukturni keramiki, ognjevzdržnih materialih, materialih, odpornih proti obrabi, materialih za poliranje in drugih industrijah.